Uitleg 112

Als elke seconde telt

Het alarmnummer 112 is alleen bestemd voor levensbedreigende en spoedeisende zaken. Via dit alarmnummer bereikt u naast de politie ook de brandweer en ambulancedienst.

Hoe werkt het?
U belt 1-1-2, men neemt op en meldt zich met: ‘1-1-2-alarmcentrale’, U vertelt waar hulp wordt gewenst, U vertelt van wie u hulp moet hebben; van de politie, van de brandweer of van de ambulance. U wordt doorverbonden met de gewenste dienst (meldkamer Regiopolitie Zeeland in Middelburg of de Alarmcentrale Regionale brandweer Zeeland / Centrale Post Ambulancevervoer in Middelburg) en u vertelt wat er aan de hand is, de betreffende hulpdienst begeeft zich naar de plaats van het incident en waarschuwt zo nodig één van de andere diensten.

Doventelefoon
Voor doven en slechthorenden zijn er twee nummers beschikbaar.

0800 – 8112 voor Spoedzaken (gratis)
0900 – 1844 voor niet-spoedeisende zaken (normaal tarief)

Beide telefoonnummers komen terecht in de centrale van de KLPD op een telefoon met voorzieningen voor tekstverwerking. De KLPD zorgt voor doorzending naar de juiste instanties en kan optreden als intermediair.

Nummerherkenning
De hulpverlening is effectiever door nummerherkenning. Als u het alarmnummer 112 belt, verschijnt op het beeldscherm van de computer in de 112-alarmcentrale te Middelburg uw telefoonnummer. Op die manier weet de 112 telefonist(e) meteen van welk nummer er wordt gebeld. Wanneer de verbinding slecht is, of als er bijvoorbeeld in paniek wordt opgehangen, kan deze het nummer terugbellen, om de beller alsnog door te verbinden met de politie, brandweer of ambulancedienst. De kans op hulp is hierdoor groter.

Voorkomen misbruik
Met het systeem van nummerherkenning kan ook het misbruik van 112 worden bestreden. Het nummer wordt soms gebeld door mensen die geen spoedeisende hulp nodig hebben: bijvoorbeeld door kinderen die een grap willen uithalen of zich vervelen.

Hierdoor kunnen mensen die echt snel hulp nodig hebben de 112-centrale moeilijker bereiken. Door nummerherkenning is meteen te zien van welk nummer er gebeld wordt en daar kunnen maatregelen op volgen.

Geen spoed, wel politie 0900-8844 (normaal tarief !)
Dit Landelijk Toegangsnummer Politie belt u voor alle zaken waar u de politie nodig heeft maar waarvoor “zwaailichten” niet nodig zijn. Ook kunt u hier terecht voor informatie en advies. De 0900-8844 medewerkers zitten samen met de 1-1-2 medewerkers naast de meldkamer van de Regiopolitie Zeeland in Middelburg.

Het Landelijk Toegangsnummer Politie is één landelijk nummer dat iedere inwoner van Nederland kan bellen met vragen en problemen die geen spoed vereisen. Dit landelijk nummer is ingevoerd omdat veel mensen niet weten wie ze moeten bellen met een probleem of vraag. De wijkagent, het hoofdbureau of toch 112?

Met de indeling in regiokorpsen zijn er zeker 300 verschillende telefoonnummers. Met het nummer 0900-8844 is er duidelijkheid. De politie is nu altijd bereikbaar via één nummer.

Hoe werkt 0900-8844?
Als je belt met 0900-8844 kom je binnen een paar seconden bij je ‘eigen’ politiedistrict terecht. Dat gaat via een computer die de telefoonnummers koppelt aan de juiste postcode en zo bij de politie in dat postcodegebied uitkomt. Alle telefoontjes voor Zeeland komen binnen bij één teleservicebureau. Als je met een mobiel toestel belt of je belt vanuit het buitenland dan is je postcode niet bekend. Al deze telefoontjes worden doorverbonden via de KLPD-telefooncentrale in Driebergen.

De politie kan dus altijd makkelijk bereikt worden.

Bij levensbedreigende situaties: 112 Is er geen spoed dan: 0900 – 8844

 

 

 

 

 

 

Hoe te handelen in het kort

 

  1. 1. U belt 112;
  2. 2.  112 neemt op en meldt zich met ‘112 Alarmcentrale’;
  3. 3.  U vertelt van wie u hulp moet hebben, van de politie, de brandweer of van de ambulance;
  4. 4.  U vertelt WAAR hulp wordt gewenst;
  5. 5.  U wordt doorverbonden met de desgewenste dienst en u vertelt wat er aan de hand is en waar;
  6. 6.  De desbetreffende hulpdienst begeeft zich naar de
    plaats van het incident en waarschuwt zo nodig één
    van de andere diensten.

Opzettelijk misbruik van het 112 alarmnummer is strafbaar.  Er kan een forse boete en/of gevangenisstraf worden opgelegd.

Om misbruik van het 112 alarmnummer beter te kunnen bestrijden is het systeem ‘Nummerherkenning’ ingevoerd bij de centrale. De centralist(e) kan zien vanaf welk telefoonnummer de alarmcentrale gebeld is.

De centralist(e) kan daardoor de beller direct terugbellen. Dat komt ook goed van pas bij ECHTE alarmmeldingen als de beller per ongeluk de verbinding verbreekt, terwijl het juist van vitaal belang is dat hij/zij aan de lijn blijft.