Opzegging Lidmaatschap

 

 

 

 

 

 

Lidmaatschap

Op verzoek van het hoofdbestuur willen we graag het volgende aan u bekend maken.

Opzeggen lidmaatschap KNV EHBO en/of van leden bij een afdeling: Wij wijzen op de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten), Staatsblad 201, 789. Daarbij is aan artikel 35 van boek 2 BW een nieuw zesde lid toegevoegd.

In het geval van lidmaatschappen van verenigingen zonder winstoogmerk, zoals de Koninklijke EHBO, is er een wat soepeler regime. Voor verenigingen geldt een waarschuwingsplicht.

Als bestuur zullen wij u op tijd  informeren dat het lidmaatschap – als een opzegging uitblijft – verlengd wordt voor een periode van maximaal één jaar. Dit zal voorkomen wanneer u niet over voldoende herhalingslessen beschikt om het diploma te verlengen. Opzegging vanwege een andere reden dient u zelf bijtijds aan ons door te geven.

Wat betekend het voor u?

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Is dat niet het geval dan wordt het lidmaatschap voor minimaal 1 jaar verlengd en dient u voor dat jaar de contributie volledig te betalen.