Cursus Informatie

 

 

 

Een eerstehulp diploma halen?                 Dat kan!

 

De Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afd. Vlissingen, start in het najaar,bij voldoende aanmeldingen, een cursus eerste hulpverlener. Tijdens deze opleiding leert u eerstehulp,verbandleer en reanimatie met AED.

Daarnaast leert u herkennen wat er precies met iemand aan de hand is, want dan pas weet u wat u moet doen, maar ook wat u juist niet moet doen.

Verder leert u bijvoorbeeld hoe u allerlei soorten verwondin­gen kunt behandelen, in afwachting van professionele hulp. Ook wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan de manier waarop u een slachtoffer gerust kunt stellen.

 

Het examen voor het diploma eerstehulpverlener kan worden afgelegd door degene die op de examen datum 15 jaar of ouder is.               U hoeft er geen speciale opleiding, kennis of ervaring voor te bezitten.Veel tijd kost het niet, in elf lessen kent u de belang­rijkste handelingen.

 

De cursus kost €150,00 hierin zijn het lesboekje, verbandmiddelen en examengeld opgenomen.

Het cursusgeld dient u voor aanvang van de cursus over te maken op rekening NL 44 RABO 0115 2702 80 t.n.v. Kon. Ned. Ver. EHBO Vlissingen. Contant betalen op de eerste lesavond is ook mogelijk.

 

  

Voor alle informatie:

Secretariaat afd. Vlissingen

Dhr. J.C. de Jonge

Assumburg 79

4385 EH Vlissingen

 

0118-472303 na 18:30 uur

secretaris@ehboverenigingvlissingen.nl