Cursus Informatie 2

 INFORMATIE VOOR HET VOLGEN VAN EEN E.H.B.O.CURSUS

 

De cursus wordt gegeven door de heer D. Schog, geassisteerd door twee bestuursleden.

Alle cursusavonden worden op maandag gehouden van 19.30 uur tot 21.30 uur, u ontvangt hiervoor een dataschema.

De cursus bestaat uit maximaal elf lessen waar zowel praktische als theoretische lesstof behandeld wordt, daarna is er op één avond het examen.

Om een goed eindresultaat te bereiken wordt u dringend verzocht om alle lessen te volgen.

De lessen verbandleer en reanimatie met AED zijn verplicht! Als u niet aanwezig kunt zijn dan dient u dit te melden op het secretariaat. 

Op de lesavonden is er een presentielijst die door u moet worden ingevuld. Deze lijst wordt getoond op het examen aan de examinatoren om zo aan te geven dat u voldoende lessen heeft gevolgd.

Het examen wordt afgenomen door 2 examinatoren die aangewezen zijn  door ‘Het Oranje Kruis’.

De cursus wordt gegeven in Sport- en Gemeenschapscentrum De Couburg, Duinstraat 4a in Koudekerke.

In het gebouw is een rookverbod ingesteld, er is een speciale ruimte om te roken.

In de pauze is er koffie, thee of frisdrank aan de bar verkrijgbaar. Het nuttigen van zelf meegebrachte dranken is niet toegestaan.

De cursus kost €150,00 hierin zijn lesboekjes, verbandmiddelen en examengeld opgenomen.

Wanneer u een herexamen heeft dan bent u € 12.50 verschuldigd aan administratiekosten. Dit bedrag wordt ook in rekening gebracht wanneer u zich heeft opgegeven en niet aan het herexamen deelneemt. Voor een herexamen bestaat er de mogelijkheid voor extra lessen. U dient dan € 3,00 per avond bij te betalen.

Als u na enige tijd besluit om het volgen van de cursus te beëindigen, kunt u geen aanspraak maken op gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld. De door u reeds betaalde onkosten zijn reeds verrekend in o.a. instructeurkosten, zaalhuur etc.

 

Indien u met het bovenstaande akkoord gaat en aan de cursus wilt deelnemen, dan verzoeken wij u, zo spoedig mogelijk het inschrijfformulier retour te zenden aan het secretariaat.

 

Weet u wat te doen bij een verslikking?

Klik op onderstaande link en u ziet een filmpje wat u kan doen .

 

Ook dit wordt behandeld tijdens de cursus.