Competentie punten

Jaarlijks te volgen punten   Wat moet je kunnen
 
1: Vijf belangrijke punten    5 belangrijke punten toepassen
 
2: Stoornissen in het            Bewustzijn beoordelen, 3 bewustzijn-
    bewustzijn                        niveau’s
 
3: Stoornissen van de          Ademhaling beoordelen, herkennen van
    ademhaling                       een bedreigde/afwezige ademhaling
                                              ademhaling veiligstellen, ademhaling
                                              kunstmatig op gang brengen en houden
 
4: Stilstand van de               Stilstand herkennen, bij stilstand
    bloedsomloop                   kunstmatig opwekken
 
5: Ernstige uitwendige         Herkennen, stelpen, op juiste tijdstip
    bloedingen                        professionele hulp (laten) waar-
                                              schuwen.
 
6: Shock                                Herkennen, vast stellen, het ontstaan
                                              of verergering voorkomen.
 
2 Jaarlijks                             Wat moet je kunnen.
 
7: Uitwendige wonden          Herkennen, vaststellen, bepalen of
                                               jezelf definitieve hulp verleend, ver- 
                                               ontreiniging en besmetting van de
                                               wond en bloedverlies beperken.
 
8: Brandwonden                    1e,2e,3e graads herkennen, bepalen
                                               of het verantwoord is om zelf defini-
                                               tieve hulp te verlenen, uitbreiding,
                                               verontreiniging en besmetting
                                               voorkomen.
 
9: Kneuzing en verstuiking   Kneuzing/verstuiking herkennen,
                                               verdere schade voorkomen, pijn
                                               en ongemak slachtoffer beperken.
 
10: Ontwrichting en              Herkennen, verdere schade voorko-
       botbreuken                     men, pijn en ongemak slachtoffer
                                               beperken, bij open botbreuken ver-
                                               ontreiniging en besmetting beperken
 
11: Oogletsels                       Herkennen, bepalen definitieve hulp
                                               indien toelaatbaar oorzaak opheffen
                                               en verergering voorkomen.
 
12: Vergiftiging                     Herkennen, vaststellen, inwerking
                                               beperken.
 
13: Elektriciteit’s                  Herkennen en situatie veiligstellen
       ongevallen                      gevolgen beperken en bestrijden
 
14: Letsels door koude         Herkennen, verdere afkoeling voor-
                                               komen, vitale funtie’s veilig stellen
                                               bij bevriezing uitbreiding en besmet-
                                               ting voorkomen.
 
15: Letsels door warmte      Hittekrampen, warmte uitputting
                                               en hitte beroerte herkennen, tempe-
                                               ratuur normaliseren, vitale functie’s
                                               veiligstellen.
 
16: Vervoer over korte         Aangeven wanneer het noodzakelijk
       afstand                            is iemand over korte afstand te ver-
                                               voeren, iemand over korte afstand
                                               kunnen vervoeren.
 
17: Verband en                      Omschrijven welk verband materiaal
       hulpmiddelen                   en andere hulpmiddelen het best
                                                kunnen worden gebruikt.
 
18: Het menselijk lichaam     Globaal de bouw en werking van het
                                                menselijk lichaam beschrijven.